Kom och provkör Elfordon och elmopeder och utnyttja statliga bidraget på 25% upp till 10 000kr.

Öppet hus med generalagenten Eloped på plats.

5% rabatt vid avslut under dagen.

20180702   Elfordonsdagen

Gamla brandstationen Gistad

www.eloped.eu